به گزارش افکارنیوز،

 تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۲۴ شهریورماه به شرح زیر است:

عناوین اخبار روزنامه آفتاب اقتصادی در روز یکشنبه‌ ۲۴ شهريور :

عناوین اخبار روزنامه ابرار اقتصادی در روز یکشنبه‌ ۲۴ شهريور :

عناوین اخبار روزنامه اسکناس در روز یکشنبه‌ ۲۴ شهريور :

عناوین اخبار روزنامه اقتصاد سرآمد در روز یکشنبه‌ ۲۴ شهريور :

عناوین اخبار روزنامه ثروت در روز یکشنبه‌ ۲۴ شهريور :

عناوین اخبار روزنامه شروع در روز یکشنبه‌ ۲۴ شهريور :

عناوین اخبار روزنامه فرصت امروز در روز یکشنبه‌ ۲۴ شهريور :

عناوین اخبار روزنامه هدف و اقتصاد در روز یکشنبه‌ ۲۴ شهريور :