سرویس اقتصادی افکارنیوز- شنیده های افکار نیوز از دریافت پاداش های چند میلیونی در یکی از بانکها حکایت دارد.

به گزارش افکارنیوز، این بانک پاداش های کلان آخر سال به مدیران خود را در قالب اضافه کاری پرداخت کرده است. به این ترتیب که تا سقف هزار ساعت اضافه کاری بابت پاداش پایان سال پرداخت شده است و از آنجاکه مبلغ هر ساعت اضافه کار آنها بالای ۱۵ هزار تومان است این پاداش بالغ بر ۲۲ میلیون تومان می رسد.

گفتنی است همیشه اختلاف میان مزایای کارمندان و مدیران وجود داشته است. چنانچه وام های دریافتی مدیران نیز چندین برابر وام های پرسنل عادی می باشد.
اما اختلاف سطح تا این میزان هیچ سنخیتی با اختلاف سطح در سالهای گذشته نداشته و تنها باعثبی انگیزگی بیشتر کارمندان زحمتکش بانکها خواهد شد.
جالب اینجاست که در سال گذشته این سقف اضافه کاری ۷۰۰ ساعت بوده که به نظر می رسد همگام با تورم، رشد صعودی داشته و به میزان ۱۰۰۰ ساعت ارتقا یافته است!