به گزارش افکارنیوز، موسیالرضا ثروتی در گفتوگو با فارس، با اشاره به تشکیل جلسه کمیسون تلفیق و تعیین رئیس و نواب رئیس این کمیسیون، اظهارکرد: پیشنهادات کمیسیون برنامه و بودجه هنوز نهایی نشده است و قرار شده تا آخر هفته جلسات کمیسیون برگزار و بررسی بودجه دنبال شود.

وی در مورد نظرات کمیسیون برنامه و بودجه برای لایحه بودجه ۹۱، بیان کرد: کمیسیون بر این اعتقاد است که منابع هدفمندی‌ یارانه‌ها باید در بودجه گنجانده شود و از طرف دیگر باید موجودی صندوق توسعه ملی در بودجه در نظر گرفته شود که در لایحه پیشنهادی مشخص نشده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: یکی دیگر از مسائل، برداشت دولت از صندوق توسعه ملی است که خلاف قانون برنامه پنجم توسعه است؛ دولت طبق قانون برنامه پنجم توسعه نمی‌تواند از این صندوق برای خود استفاده کند.

ثروتی یکی دیگر از نکات مورد توجه کمیسیون برنامه و بودجه را اعتبارات عمرانی لایحه بودجه عنوان کرد و افزود: اعتبارات عمرانی ۳۸ هزار میلیارد تومان تعیین شده در حالی که عمکرد سال جاری تا اسنفد ماه ۱۵ هزار میلیارد تومان است؛ بنابراین در سال آینده چگونه ۳۸ هزار میلیارد تومان طرح عمرانی اجرایی خواهد شد.

به گفته وی تضمین دولت برای انتشار اوراق مشارکت طرح‌های عمرانی خلاف قانون است زیرا در صورتی که دولت بخواهد اوراق مشارکت منتشر و سود بانکی پرداخت کند، هزینه‌هایش در سال‌ آینده افزایش خواهد یافت و در واقع برای دولت بعدی تعهد ایجاد خواهد کرد که این مورد تایید مجلس نیست.

این عضو کمیسیون تلفیق بودجه با بیان اینکه میزان صادرات نفت غیر واقعی دیده شده است، گفت: میزان صادرات ۴ میلیون و ۵۰ هزار بشکه در نظر گرفته شده در حالی که میزان تولید سه میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه است.وی ادامه داد: این مساله باید مورد بررسی قرار گیرد و همچنین میزان سهمی که از درآمدهای نفتی برای شرکت نفت ۱۴.۵ درصد پیش‌بینی شده که کافی نیست و تقاضای شرکت ملی نفت ۱۸ درصد از درآمدهای نفتی است.

ثروتی با اشاره به موضوع مازاد درآمدهای نفتی در لایحه سال آینده گفت: دولت به جای اینکه به حساب زخیره ارزی واریز کند درخواست استفاده از آن را در لایحه آورده است که مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه میزان درآمد‌های مالیاتی برای سال آینده نیز زیاد پیش‌بینی شده است، بیان کرد: با توجه به عدم تحقق حدود ۱۰ هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی در سال جاری، به نظر می‌رسد رقم پیش‌بینی شده برای سال آینده واقعی نباشد و درصدی از آن تحقق نیابد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به این سوال که پیشنهادات کمیسیون برنامه و بودجه برای لایجه بودجه ۹۱ چیست، اظهار داشت: پیشنهادهای کمیسیون هنوز نهایی نشده است و در جلسه آینده به جمعبندی نهایی خواهد رسید.