به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر، مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی امروز دوشنبه به دفتر محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی رفتند تا از جدیدترین اقدامات کمیته ارزی پنج نفره درباره برداشت از حسابها بابت مابهالتفاوت ارز دریافتی مطلع شوند.

گلایه‌های مدیران بانکی از این اقدام دولت به اطلاع محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی رسیده است.

آخرین رقم اعلام شده از میزان برداشت دولت از حساب بانکها بیش از ۲۷۰۰ میلیارد تومان بوده است اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که قرار بود در ابتدا میزان این برداشت بیش از ۸ هزار میلیارد تومان باشد، این در حالی است که بانک مرکزی بیش از ۴ هزار میلیارد تومان از این رقم را از حساب بانکها برداشته است.

شنیده شده است اگر بانک مرکزی مبلغ بیش از ۸ هزار میلیارد تومان را از حساب بانکها برمیداشت، به دلیل اینکه رقم این برداشت غیرقانونی از سرمایه اصلی برخی بانکها بیشتر بود، زمینههای مشکلات شدید نقدینگی و حتی ورشکستگی آنها را فراهم میکرد.