به گزارش افکارنیوز،
امروز بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز بین بانکی را اعلام کرد که بر این اساس نرخ ۱۴ ارز بین بانکی ثابت ماند، ۲۰ ارز کاهش و ۱۳ ارز افزایش یافت.

نرخ 47 ارز بین بانکی در 27 شهریور 98/

نرخ 47 ارز بین بانکی در 27 شهریور 98/