به گزارش افکارنیوز به نقل از تابناک، پیش از برگزاری انتخابات شایعه ای در کشور و به ویژه در شهرهای کوچکتر گوش به گوش چرخید که در صورت عدم شرکت در انتخابات یارانه خانواده ها قطع می شود!

این خبر که شایعه ای بیش نبود، اینک با حادثه ای عجیب هم قرین شده است، مسولان سازمان هدفمندی یارانه ها که از مدت ها پیش بنا بود از مردمی که تمکن مالی دارند بخواهند که از دریافت یارانه ها انصراف دهند، این پیامک ها را درست پس از انتخابات به مردم ارسال کرده اند و ناخواسته و از سر بی تدبیری این شایعه را تقویت کرده اند، پیامک هایی که در برخی موارد به دست افرادی رسیده است که زیر خط فقر در آمد دارند. با این وجود موضوع اصلی این گزارش، این بی تدبیری نیست، بلکه بی تدبیری بزرگتری در سازمان هدفمندی یارانه هاست.

در حال حاضر برای دستیابی به اطلاعات خانوارها و حتی اعلام انصراف از دریافت یارانه ها، کافی است که به سایت رفاهی مراجعه شود و با وارد کردن شماره ملی و سریال شناسنامه سرپرست یک خانواده، آنان را از دریافت یارانه نقدی محروم کرد.

بر اساس این گزارش، مسئولان سازمان هدفمندی یارانه ها حتی به خود زحمت نداده اند که آیتم های امنیتی دیگری را برای ورود به صفحه اطلاعات شخصی خانوارها تعیین کند.

این در حالی است که همه می دانند که کپی ها و رونوشت هایی از مدارک هویتی اغلب ایرانیان در مراکز مختلف از مدرسه و مراکز خدماتی گرفته تا نهادهای حاکمیتی و دولتی وجود دارد که افراد مغرض می توانند به راحتی با استفاده از شماره های ملی افراد و سریال شناسنامه آنان، نه تنها به اطلاعات وارد شده آنان در سازمان هدفمند کردن یارانه ها دست پیدا کنند، بلکه می توانند به جای آنان تعیین کنند که تمایل دارند از یارانه نقدی استفاده کنند یا می خواهند انصراف دهند.

به نظر می رسد که اگر این شیوه دسترسی به اطلاعات مردم، شیطنتی عامدانه نبوده باشد، قطعا بی تدبیری است که مسئولان امر باید نسبت به آن پاسخگو باشند . نباید فراموش کرد که در کشورهای غربی جنجال شنود تلفن های برخی از افراد ، تا ماه ها مورد توجه رسانه ها و سیاستمداران قرار گرفت ، حال آیا می شود گفت که در ایران مسئولان با بی تدبیری تمام، اطلاعات محرمانه مردم را در اختیار دیگران قرار می دهند و هیچ واکنشی هم از سوی رسانه ها و نهادهای بازرسی صورت نمی گیرد؟