به گزارش افکار نیوز به نقل از فارس: نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلام‏شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: برداشت بدون اطلاع از حساب بانک‏ها توسط بانک مرکزی در دنیا بی‏سابقه بود و تذکرات لازم در این زمینه داده شد.

احمد توکلی در حاشیه دیدار چهره به چهره با مردم بخش مرکزی تهران و روستای «کرشت» از ارائه تذکرات لازم پیرامون برداشت بدون اطلاع پول از بانک‏‌ها توسط بانک مرکزی به رئیس‏جمهور خبر داد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلام‏شهر در مجلس شورای اسلامی ایجاد فضایی از بی‏ اعتمادی را نتیجه این عمل بی‏سابقه در دنیا خواند.

وی اظهار داشت: اینکه بانک مرکزی از حساب سایر بانک‏‌ها پولی را برداشت کند، تا کنون در دنیا سابقه نداشته است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلام‏شهر در مجلس شورای اسلامی خواستار بررسی جنبه‏های قانونی این اقدام بانک مرکزی شد و افزود: در خصوص این مورد تذکرات لازم به رئیس‏جمهور داده شده است.

توکلی ادامه داد: این عمل باید به لحاظ قانونی نیز مورد بررسی دقیق قرار گیرد که بانک مرکزی تا چه حد حق چنین برداشتی را داشته است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلام‏شهر در مجلس شورای اسلامی، ایجاد فضای مملو از بی‏اعتمادی را یکی از نتایج منفی این کار خواند.