افکار نیوز :یک پایگاه روسی در مطلبی به انتقادهای نمایندگان پارلمان عراق از قراردادهای تسلیحاتی امضا شده با آمریکا و پایبند نبودن این کشور به تعهدات خود پرداخته است.

به گزارش مهر، پایگاه روسیا الیوم در گزارشی به انتقادهای نمایندگان پارلمان عراق و به ویژه اعضای کمیسیون امنیت و دفاع این کشور از قراردادهای نظامی آمریکا و عراق پرداخته است.

در این گزارش آمده است: نمایندگان پارلمان عراق، قرارداد مربوط به فروش تانک و نیز قراردادهای تسلیحاتی دیگر را مشکوک می دانند.

این پایگاه روسی بیان کرد: آمریکا با وجود اینکه طبق قرارداد باید ۱۴۰ دستگاه تانک به عراق تحویل می داد، اما هم اکنون ۱۳۱ دستگاه تانک " برامز " بیشتر به عراق تحویل داده نشده است و آمریکا از تحویل ۹ دستگاه تانک دیگر خودداری می کند.

در این گزارش ذکر شده است: آمریکا این ۹ تانک را در مکان نامعلوم در داخل عراق نگهداری می کند و نمایندگان پارلمان عراق خواستار مشخص شدن مکان نگهداری این تانکها هستند و درباره شانه خالی کردن آمریکا از عمل به تعهدات نظامی و تسلیحاتی خود نگران هستند.

گزارش فوق بیان کرد: سفارت آمریکا در واکنش فوری به این موضوع دلایل تحویل ندادن تجهیزات مذکور را این گونه توجیه می کنند که برخی قطعات همراه این تانکها علت تاخیر است و در سریعترین زمان ممکن، ۹ دستگاه تحویل داده می شود.

" حاکم الزاملی " عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق می گوید: با وجود امضای قرارداد مذکور، اما به نظر می رسد جدیت لازم وجود ندارد.

وی افزود: وزارت دفاع عراق باید برای تامین سلاح به منابع دیگری همانند روسیه، فرانسه، ایتالیا، کرواسی و صربستان هم توجه کند، زیرا در بسیاری از موارد هم قیمتها کمتر است، هم سلاحها از کارایی بیشتری برخوردارند.

"احمد الجبوری" از نمایندگان پارلمان عراق در این باره گفت : بسیاری از قراردادهای تسلیحاتی که میان عراق و آمریکا به امضا رسیده است، نیاز به شفافیت کافی دارد.