به گزارش افکارنیوز،

 خرید آپارتمان با قیمت یک میلیارد تومان می‌توان متراژ‌های بین ۶۵ تا ۹۵ متری در محله‌های مختلف تهران جست وجو کرد.

 
خرید آپارتمان‌های یک میلیارد تومانی در تهران