به گزارش افکارنیوز،
 امروز بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز بین بانکی را اعلام کرد که بر این اساس نرخ ۱۳ ارز بین بانکی ثابت ماند، ۱۰ ارز افزایش و ۲۴ ارز کاهش یافت.

نرخ 47 ارز بین بانکی در 4 مهر 98/

نرخ 47 ارز بین بانکی در 4 مهر 98/