به گزارش افکارنیوز،

 محمد علی خطیبی نماینده سابق ایران در اوپک و کارشناس انرژی گفت: اقدامات و سیاست‌های عربستان نشان دهنده این است که این کشور به دنبال کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانیست تا کار خود را با تبانی کردن با آمریکا پیش ببرد. این کشور معتقد است که با پایین نگاه داشتن قیمت نفت، می تواند به اقتصاد کشور‌هایی همچون جمهوری اسلامی ایران ضربه بزند. مخازن نفت عربستان اکنون با اُفت تولید مواجه است و کمتر از سهمیه خود در اوپک تولید می‌کند.

اخبار اقتصادی-نماینده سابق ایران در اوپک افزود: برخی معتقدند به دلیل اینکه عربستان دچار مشکل اُفت تولید شده است نباید از منابع ما استفاده کنند. اما معتقدم مشکلاتی که  ممکن است هر روز برای کشوری به وجود بیاید نباید منجر به سوء استفاده سایر کشورها بیانجامد.

این کارشناس ارشد حوزه نفت و انرژی بیان کرد: فکر می‌کنم ما که اعضای یک سازمان هستیم در این شرایط باید به یکدیگر کمک کنیم، به هر حال به عنوان صادر کنندگان نفت منافع مشترکی داریم و طبیعتاً از این منافع مشترک می‌توانیم استفاده و یک فضای مشترکی را برای همکاری ایجاد کنیم. اگر از این اوضاع سوء استفاده کنیم این فضای همکاری تبدیل به ضد آن می شود و می‌تواند امروز برای یک کشور فردا برای کشور دیگر مضر باشد.

از وابسته شدن به کشورهای دیگر باید پرهیز کرد

نماینده سابق ایران در اوپک ادامه داد: نفت هر کشوری مشخصات و مشتریان خاص خودش را دارد، کشور‌ها هم ترجیح می‌دهند که از منابع متنوعی تامین منابع و از وابسته شدن به کشور دیگر پرهیز کنند.

خطیبی تشریح کرد: اگر همه کشور‌های منابع تأمین کننده، در بلوک آمریکا قرار نگیرند و بسیاری از کشورها، کشور‌های مستقلی با منابع مطمئن باشند، این  تنوع منابع انرژی باعث می شود که کشور‌های مصرف کننده ترجیح دهند از کشور‌های مستقل در سبد تأمین منابع  باشند که کشور ما از این نظر در رتبه و مقدوریت خوبی قرار دارد.