به گزارش افکارنیوز،

 تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۱۳ مهرماه به شرح زیر است:

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی 13 مهرماه

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی 13 مهرماه

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی 13 مهرماه

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی 13 مهرماه

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی 13 مهرماه

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی 13 مهرماه

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی 13 مهرماه

عناوین اخبار روزنامه دنیای اقتصاد در روز شنبه ۱۳ مهر :