شهرام آدم نژاد اظهار کرد: بهبود عملکرد شرکت در حوزه های اصلی کسب و کار شامل فروش بلیت مسافر و بار، خدمات زمینی، خدمات فنی و مهندس، کیترینگ و ...، استفاده کارامدتر از منابع انسانی و فیزیکی، کنترل هزینه‌ها و استفاده بهتر از هزینه ‌های ثابت از جمله عوامل تاثیرگذار در بهبود عملکرد شرکت بود.

اخبار اقتصادی-وی ادامه داد: در این سطح از سودآوری، کارکرد اهرم‌های عملیاتی شرکت شروع شده که این اقدام فرصتی طلایی در راستاس جهش سودآوری‌های آتی شرکت محسوب می‌شود.

به گفته وی، پیش‌پبینی می‌شود با انجام برنامه‌ های توسعه ناوگان هما طی امسال و افزایش درآمدهای فروش شرکت، روند سودآوری شرکت رشد چند برابری داشته باشد.