به گزارش مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش داد: به منظور تامین نیازهای ارزی متفرقه متقاضیان ، جلسه ای با کانون صرافی ها در بانک مرکزی تشکیل شد .
به صرافی های مجاز که مجوز خود را از بانک مرکزی اخذ کرده‌اند، اجازه داده شد تا راسا نسبت به خرید و فروش ارز و تامین نیازهای مشتریان بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضای بازار در مقابل صدور فاکتور اقدام کنند.

بدیهی است خرید و فروش ارز توسط صرافی های مجاز در سامانه اطلاعات بانک مرکزی(سنا) ثبت خواهد شد.

بانک مرکزی همچنین اعلام کرد: دانشجویان و مسافران برای تامین ارز مورد نیازمی توانند به بانکهای عامل مراجعه و بانکها موظفند بلافاصله ارز مورد نیاز آنان را دراختیارشان قرار دهند، در صورت تخلف مراتب را به بانک مرکزی، بخش نظارت منعکس کنند.

پیش از این خبرگزاری مهر با انتشار گزارشی مستند اعلام کرده بود که اکثر بانکها زیر بار بخشنامه بانک مرکزی برای تامین ارز دانشجویان نرفتهاند. البته پس از انتشار این گزارش، یک بانک خصوصی اعلام کرد که ارز دانشجویی را تامین خواهد کرد.