سرویس اقتصادی افکار نیوز - احمدی نژاد در سخنانی اعلام کرد صندوق ذخیره ارزی خالی است