به گزارش افکارنیوز،
امروز بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز بین بانکی را اعلام کرد که بر این اساس نرخ ۱۲ ارز بین بانکی ثابت ماند، ۲۶ ارز کاهش و ۹ ارز افزایش یافت.

نرخ 47 ارز بین بانکی در 15 مهر 98 /

نرخ 47 ارز بین بانکی در 15 مهر 98 /