به گزارش افکارنیوز،
طبق نرخنامه سازمان میادین برای حبوبات شرکتی در میادین از ۲۱ تومان تا ۹۳ هزار تومان باید هزینه کرد.

قیمت مشتقات گوشت به شرح زیر است:
 

قیمت مشتقات گوشت قرمز در میادین