به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر، با هدف تسهیل امور مشتریان و مسافران نوروزی ، شعب ارزی منتخب بانک ملی ایران در ایام پایان سال و تعطیلات نوروزی، اقدام به فروش ارز مسافرتی و صدور حواله مربوطه می کنند.
ضمناً تمامی شعب فعال ارزی بانک ملی ایران در حال حاضر نسبت به فروش ارز مسافرتی و صدور حواله مربوطه اقدام می کنند. از فهرست شعبات منتخب فروش ارز مسافرتی با کلید برشعب منتخب اطلاع یابید.