به گزارش افکارنیوز به نقل از ايسنا، وزارت دادگستري مبلغ جديد ديه را كه از سوي رييس قوه قضائيه تعيين شده در ۲۲ اسفند ۱۳۹۰ به بيمه مركزي اعلام كرده است.

در بخشنامه سید محمد کریمی - رییس کل بیمه مرکزی - که ۲۲ اسفند به شرکت‌های بیمه ابلاغ شده، این شرکت‌ها موظف شده‌اند برای کلیه بیمه نامه‌های شخص ثالثمعتبر که در سال ۱۳۹۰صادر کرده‌اند، الحاقیه افزایش تعهدات بدنی به مبلغ حداقل۱۲۶۰ میلیون ریال را صادر کنند و در اختیار بیمه گذاران قرار دهند.

بر اساس این بخشنامه، با توجه به مبلغ جدید دیه و در اجرای ماده ۴ قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث، شرکت های بیمه موظفند از تاریخ اول فروردین ۱۳۹۱ بیمه نامه های جدید شخص ثالثرا با تعهدات بدنی ۱۲۶۰ میلیون ریال(معادل دیه ماه‌های حرام) و تعهدات مالی ۵/۳۱ میلیون ریال صادر کنند.

با توجه به تغيير مبلغ ديه از ابتداي سال ۱۳۹۱، شركتهاي بيمه موظفند از طرق مقتضي نسبت به اطلاعرساني به بيمهگذاران خود جهت مراجعه براي افزايش سقف تعهدات بيمهنامههاي شخص ثالث معتبر تا حداقل تعهدات اقدام كنند.