سازمان هدفمندسازی یارانه ها از عصر روز گذشته ارسال پیامک به برخی از دریافت کنندگان یارانه نقدی را آغاز کرده است.