به گزارش افکارنیوز،
 بانک مرکزی امروز قیمت ۴۷ ارز بین بانکی را اعلام کرد که بر اساس آن، نرخ ۱۰ ارز بین بانکی ثابت ماند، ۱۱ ارز کاهش و ۲۶ ارز افزایش یافت.


 

نرخ 47 ارز بین بانکی در 29 مهر 98 /