افکار نیوز: حسن قالیباف اصل در مورد واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا به کارکنان این شرکتها و ایجاد انحصار در محصول تولیدی آنها گفت: قانونی بودن واگذاری سهام این دو شرکت به کارکنان آنها را شورای رقابت بررسی می کند.

مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه شورای رقابت اطلاعات مربوط به واگذاری سهام این دو شرکت به کارکنان آنها(اعم از مدارک معاملات و لیست سهامداران مشترک) را از شرکت بورس و اوراق بهادار درخواست کرده بود، افزود: شرکت بورس نیز این اطلاعات را به شورای رقابت تحویل داد.

وی با بیان اینکه قرار است شورای رقابت بر اساس اطلاعات دریافتی از شرکت بورس در مورد این دو واگذاری و ایجاد انحصار نظر بدهد، اظهارداشت: سهام شرکت ایران خودرو را تعاونی کارکنان و سهام سایپا را کارکنان آن خریداری کرده اند.

قالیباف اصل تصریح کرد: اما چنانچه شورای رقابت به این جمع بندی برسد که این واگذاری ها باعثایجاد انحصار می شود، بر اساس گفته جمشید پژویان رئیس شورای رقابت معامله باطل نخواهد شد، بلکه خریدار مجبور می شود که در آینده سهام خریداری کرده را واگذار نماید.

این مقام مسئول در شرکت بورس و اوراق بهادار در مورد خرید سهام ایران خودرو توسط تعاونی کارکنان اظهارداشت: سهامداران این تعاونی نیز مانند سهامداران دیگر بورسی هستند.

گفتنی است؛ جمشید پژویان رئیس شورای رقابت با تاکید بر اینکه ما به هیچ وجه اجازه انحصار در بازار یک محصول را در راستای اجرای خصوصی سازی نمی دهیم، تاکید کرده است که اگر سهام ایران‌خودرو به تعاونی مستقل از این شرکت، دولت و غیره فروخته شده باشد، مشکلی وجود ندارد.

قالیباف اصل در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تشکیل صندوق سرمایه گذاری خارجی در راستای حمایت از بورس در حال پیگیری است، عنوان کرد: این صندوق توسط کارگزار و موسسات تامین سرمایه در حال شکل گیری است و شرکت بورس در این زمینه مسئولیتی ندارد.

مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار تهران خاطرنشان کرد: اگر شرکتهای سرمایه گذاری برای ورود به بورس درخواست بدهند، درخواست آنها را بررسی می کنیم اما هنوز درخواستی در این خصوص ارائه نکرده اند، اما ورود تعاونی ها به بورس شامل این موضوع نمی شود.