به گزارش افکارنیوز،

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش های خدمات کل کشور نسبت به فصل مشابه در سال گذشته یا همان نرخ تورم نقطه به نقطه در تابستان١٣٩٨ به ٣٠,٩ درصد رسید.

اخبار اقتصادی- این رقم در قیاس با رقم مشابه تورم نقطه به نقطه در بهار امسال کاهش ۱.۷ درصدی نشان می دهد. این امر در شرایطی رخ می دهد که نرخ تورم نقطه به نقطه در کل اقتصاد کشور روندی کاهشی داشته است؛ ماجرایی که خوش بینی ها برای کاهش نرخ میانگین تورم در کوتاه مدت را شدت بخشیده است.

براساس آخرین آمار ارایه شده از سوی مرکز آمار ایران بررسی تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش های خدمات کشور نسبت به فصل بهار به ۷.۳ درصد رسیده است. این رقم در سال گذشته ۱.۴ درصد کمتر بود. در میان این بخش ها کمترین تورم را خدمات واسطه گری های مالی یا همان بیمه با نرخ ۰.۸ درصد و خدمات آموش و خدمات مستغلات، اجاره و فعالیت های کسب و کار به ترتیب ۱.۴ و ۵.۲ درصد رشد کردند. بیشترین تورم فصلی در بخش خدمات بهداشت و مددکاری اجتماعی با ۱۰.۵ درصد بود.

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش های خدماتی در قیاس با تابستان پارسال ۳۰.۹ درصد بوده که این در قیاس با همین شاخص در بهار امسال کاهش ۱.۷ درصدی داشته است. به زبان ساده تر میانگین قیمت دریافتی ارایه دهندگان خدمات به ازای تولید خدمات در داخل کشور در حدفاصل میان تابستان امسال و پارسال ۳۰.۹درصد افزایش داشته است. در بخش خدمات کمترین نرخ مربوط به بخش خدمات آموزش با ۱۸.۴ درصد و بیشترین نرخ نیز در بخش خدمات هتل و رستوران با ۵۷.۳ درصد بوده است.

از سوی دیگر تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده خدمات در چهار فصل منتهی به تابستان امسال یا همان تورم سالانه برابر با ۳۰.۱ درصد از افزایش ۲.۸ درصدی آن نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته نشان می دهد. در تابستان امسال و در میان بخش های مختلف خدماتی، خدمات مستغلات، اجاره و فعالیت های کسب و کار ۱۸.۲ درصد و بیشترین افزایش نیز در بخش خدمات، هتل و رستوران با ۴۸.۵ درصد به ثبت رسیده است.