به گزارش افکارنیوز،
عناوین اخبار روزنامه آفتاب اقتصادی در روز پنجشنبه ۱۶ آبان :
عناوین اخبار روزنامه اقتصاد سرآمد در روز پنجشنبه ۱۶ آبان :
عناوین اخبار روزنامه کسب و کار در روز پنجشنبه ۱۶ آبان :