به گزارش افکارنیوز،

 عبدالرضا مصری  نایب رئیس مجلس شورای اسلامی درباره ضرورت حذف سود مرکب، گفت: باید توجه شود قانونی نیز برای اخذ سود مرکب وجود ندارد و دریافت سود مرکب در آیین نامه‌های داخلی بانک مرکزی و بانک‌ها تدوین شده و جزو مصوبات مجلس شورای اسلامی نیست.

اخبار اقتصادی-سال جاری، سال رونق تولید بوده و باید موانع تولید شناسایی و از پیش روی تولیدکننده برداشته شود که یکی از موانع رونق تولید، سود مرکب است

سود مرکب نفس تولیدکنندگان را گرفته است

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هدف اصلی حذف سود مرکب کمک به تولیدکننده است تا زنجیرهای متصل به تولید باز شود، افزود: سال جاری، سال رونق تولید بوده و باید موانع تولید شناسایی و از پیش روی تولیدکننده برداشته شود که یکی از موانع رونق تولید، سود مرکب است.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تاریخچه تصویب حذف سود مرکب در مجلس، اظهار کرد: در کمیسیون تلفیق بودجه سال 98، مقرر شد؛ ربح مرکب حذف شود اما از آنجایی که برای آن، سقف مشخصی در نظر گرفته شد، شورای نگهبان آن را تبعیض دانست زیرا این مصوبه مشمول برخی افراد شده و برای برخی دیگر غیرقابل استفاده بود، به همین دلیل مجلس سقف در نظر گرفته شده را حذف کرد و مقرر شد؛ سود مرکب حذف شده و براساس قراردادهای اولیه منعقد شده میان بانک و وام گیرنده سود سادهدریافت شود-باید دید به چه روزی افتادیم که به ربح راضی می‌شویم و بحث بر سر ربح مرکب است در حالی که باید بحث اصلی درباره عدمدریافت ربح باشد- اما شورای نگهبان مجدد مصوبه مجلس را رد کرد.

تعیین تکلیف حذف سود مرکب با مجمع تشخیص مصلحت نظام است

مصری اضافه کرد: این مخالفت‌ها موجب شد، مجلس طرحی برای حذف سود مرکب تدوین کند که این طرح نیز در شورای نگهبان رد شد اما از آنجایی که مجلس به این تصمیم اصرار کرد، تعیین تکلیف آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب حذف سود مرکب یادگاری خوبی از خود به جای گذارد

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امیدوارم مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب حذف سود مرکب مانند سامانه ثبت دارایی مسئولان، یادگاری خوبی از خود به جای گذارد.