به گزارش افکارنیوز،

فرشاد مقیمی در حاشیه چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو تهران درخصوص روند داخلی‌سازی برخی از قطعات افزود: خوشبختانه بخش قابل توجهی از قطعات داخلی سازی شده و این روند با سرعت ادامه دارد.

مقیمی درخصوص همکاری با قطعه‌سازان داخلی تاکیدکرد: توان‌مندی، شاخص اصلی همکاری با قطعه سازان است به همین علت هرقطعه‌سازی که بتواند مسئله و مشکل امروز ما را رفع کند با آن همکاری خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: بخشی از نقدینگی ما از طریق سرفصل های درآمدی مانند تکمیل و تحویل خودروهای ناقص تامین می شود اما رایزنی‌هایی برای این موضوع انجام داده ایم که تا چند روز آینده خبرهای خوشی در این زمینه اعلام خواه دشد.