برای خرید آپارتمان در تهرانپارس بسته به متراژ آن باید هزینه‌های مختلفی پرداخت کرد.

 

برای خرید آپارتمان در منطقه تهرانپارس چقدر باید پرداخت کرد؟