به گزارش افکارنیوز،

سود قاچاق هر لیتر بنزین از ایران به کشورهای همسایه پیش از اصلاح اخیر قیمت ها چقدر بوده است؟

 

 

قیمت بنزین ,