سرویس اقتصادی افکار نیوز -

عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس گفت: دولت در سال جهاد اقتصادی به هیچ عنوان پیشرفت مناسبی را در حوزه اقتصادی کشور نکرد و از نظر اقتصادی مردود شد.

سید نجیب حسینی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی افکار نیوز با بیان اینکه عملکرد دولت در بخش اقتصادی کشور به هیچ عنوان موفق نبوده است گفت: در سالی که رهبر معظم کشور به عنوان جهاد اقتصادی نام گذاری کرده بود دولت باید تلاش های بیشتری می کرد تا درعرصه اقتصادی کشو موفق تر بود.

وی ادامه داد: دولت به هیچ عنوان نتوانست در این سال مانع از افزایش نرخ تورم و نرخ بیکاری درکشور شود.

نماینده مردم مینودشت، کلاله و گالیکش و مراوه تپه با اشاره به اینکه بخش اعظمی از بنگاه های اقتصادی در کشور به دلیل برنامه ریزی نامناسب دولت در بخش اقتصادی درمعرض تعطیلی و ورشکستگی قرار گرفته اند افزود: به دلیل افزایش نرخ تورم درکشور فعالان اقتصادی هیچ انگیزه ای برای سرمایه گذاری در داخل کشور ندارند.

حسینی در ادامه تصریح کرد: دولت از سوی دیگر به دلیل مدیریت نامناسب نتوانست نواسانات نرخ ارز وسکه را به هر دلیل کنترل نماید.

عضو کمیسیون برنامه وبودجه با بیان اینکه دولت در این سال با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه های بسیاری از بخش های تولید و صنعت را دچار مشکلات بسیاری کرد افزود: بسیاری از تولید کنندگان و صنعتگران در این سال به دلیل افزایش قیمت حامل های انرژی و نبود تسهیلات کافی دچارضرر و زیان های بسیاری شده اند.
وی خاطر نشان کرد: اقتصاد دولت در این سال که جهاد اقتصادی نام گذاری شده بود موفق نبود و کارنامه اقتصادی خود نمره مردودی را وارد کرد امیدوار هستیم در این یک سال باقی مانده از دولت دهم بتواند زیان های وارد شده را جبران نماید.