به گزارش افکارنیوز،

 احمد میدری، معاون وزیر کار و رفاه اجتماعی با اشاره به  اینکه رویکرد دولت در توزیع بسته حمایت معیشتی ، حمایت از اقشار آسیب پذیر کشور بوده و این بسته حمایتی در سه مرحله پرداخت شده است. خاطرنشان کرد: تاکنون این بسته حمایتی به ۲۴ میلیون نفر در کشور پرداخت نشده است و این وزارتخانه در حال بررسی اطلاعات اعتراض  چهار میلیون نفر را که برای عدم پرداخت این بسته‌ها  شکایت خود را اعلام کرده‌اند.

*دولت در بررسی حساب اشخاص از آنها اجازه می‌گیرد

اخبار اقتصادی- معاون وزیر رفاه  بررسی حساب‌های شخصی مردم را از حقوق حاکمیت عنوان کرد و گفت: البته دولت در بررسی حساب اشخاص از آنها اجازه می‌گیرد. در حذف یارانه‌ها ۲۷۰ هزار نفر به این مسئله اعتراض داشتند اما تنها ۷۰ هزار نفر آنها اجازه بررسی حسابشان را دادند و مابقی از دریافت یارانه انصراف دادند.

وی با بیان اینکه در بررسی حساب بانکی اشخاص هیچگونه عنصر انسانی دخالت ندارد،توضیح داد: شیوه بررسی حساب توسط دولت شبیه سازمان امور مالیاتی کشور نیست و  فردی به حساب اشخاص ورود نمی‌کندو به این ترتیب  کسی اطلاعات واریز به حساب‌های شخصی را بررسی نخواهد کرد.

میدری با تاکید بر اینکه از امروز پیامک‌های اعتراضی بررسی و به آنها پاسخ داده خواهد شد، ابراز داشت: افرادی که به واریز نشدن این بسته حمایتی به حسابشان اعتراض دارند، می توانند در پیامکی اعتراضشان را به وزارت کار و رفاه اجتماعی ارسال کنند.

وی ادامه داد: وزارت کار طی پیامکی از آنها اجازه دسترسی به حساب اعلامی را می گیرد، در صورتی که افراد این اجازه را به این وزارتخانه دادند، با بررسی حسابشان به اعتراض آنها پاسخ داده خواهد شد.

معاون وزیر رفاه با اشاره به شیوه‌ای که در آزمون وسع در بررسی اعتراضات به کار می‌رود، افزود: اطلاعات افراد که شامل شاخص‌های دارایی، درآمد و هزینه‌هاست، بررسی می‌شود. سیستم‌های نرم افزاری با ترکیب شاخص‌ها و بررسی آنها، خانوارها را رتبه‌بندی می‌کنند. در این سیستم ها بین ۵ تا ۱۰ درصد خطا دارد.

وی با اشاره به سه شیوه دریافت مالیات در کشور خاطرنشان کرد: مالیات بر مصرف، مالیات بر سود شرکت‌ها و مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی؛ در کشور ۱۴ درصد مالیات از اشخاص حقیقی گرفته می شود. در آمریکا و آلمان بیش از ۵۰ درصد مالیات از اشخاص گرفته می‌شود و این بدین معنی است که در کشورها به جای گرفتن مالیات از تولید کننده، تمرکز را برروی اخذ مالیات از اشخاص گذاشته‌اند.

 *در صورت رصد خانوارها، اکثر آنها از مالیات معاف می‌شوند

میدری با بیان اینکه در ایران ۳۷ درصد مالیات از تولید‌کننده‌ها دریافت می‌شود توضیح داد: ما وضعیت خانوارها را نمی‌توانیم رصد کنیم. در صورت رصد خانوارها، اکثر آنها از مالیات معاف می‌شوند. این مسأله باعث می‌شود حداقل مزاحمت برای شرکت‌های تولیدی ایجاد شود. از طرف دیگر اگر درآمد خانوار از حدی بیشتر شد، مالیات بر ثروت آنها بسته می شود. نتیجه آن نیز رونق تولید و افزایش رفاه مردم است.

وی در پایان گفت: آزمون وسع قدم مهمی برای برقراری عدالت مالیاتی است. این کار نیز به طور جدی در دستور کار دولت است.