به گزارش افکارنیوز،

 تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی ۷ آذرماه به شرح زیر است:

عناوین اخبار روزنامه ابرار اقتصادی در روز پنجشنبه ۷ آذر :

عناوین اخبار روزنامه اسکناس در روز پنجشنبه ۷ آذر :

عناوین اخبار روزنامه اقتصاد سرآمد در روز پنجشنبه ۷ آذر :

عناوین اخبار روزنامه تجارت در روز پنجشنبه ۷ آذر :

عناوین اخبار روزنامه شروع در روز پنجشنبه ۷ آذر :

عناوین اخبار روزنامه هدف و اقتصاد در روز پنجشنبه ۷ آذر :