به گزارش افکارنیوز،

  قیمت برخی از  واحدهای مسکونی  در منطقه سهروردی به شرح زیر است:

 

 

قیمت مسکن در منطقه سهروردی