به گزارش افکارنیوز،

 مهرداد جمال ارونقی معاون گمرک ایران گفت: از جملۀ کالا‌هایی که مشمول طبقه بندی بر اساس کاربرد می‌شوند، می‌توان به کاغذ‌های مشمول فصل ۴۸ جدول تعرفۀ کتاب مقررات صادرات و واردات اشاره کرد که این ردیف تعرفه‌ها دارای ردیف‌های فرعی بوده و مأخذ متفاوتی را دارند. گمرکات اجرائی در هنگام ترخیص کالا‌های مذکور، علاوه بر استعلام ماهیت کالا، نیازمند استعلام درخصوص «کاربرد» اقلام مذکور نیز است تا طبقه بندی کالا برای اخذ حقوق ورودی و اِعمال مقررات، صحیح، صورت گیرد.

اخبار اقتصادی- ارونقی افزود: بدلیل اینکه طی ماه‌های اخیر، سازمان ملی استاندارد با عنوان اینکه بدلیل عدم امکان ردیابی نوع استفاده کالا‌ها اعلام نمود تعیین نوع کاربرد این کالا‌ها در چارچوب ضوابط و مقررات آن سازمان نمی‌باشد، پس از مکاتبات عدیده و پیگیری‌های به عمل آمده از سوی گمرک ، به منظور دستیابی به یک راهکار دائمی و قابل اجراء مقرر شد موضوع درجلسۀ مشترکی با حضور نمایندگان تام الاختیار گمرک ایران و سازمان ملی استاندارد بررسی و اتخاذ تصمیم شود.

 معاون گمرک ایران با تشریح تصمیمات متخذه در جلسۀ مشترک اشاره شده، ادامه داد: در این جلسۀ مشترک که در وزارت امور اقتصادی و دارائی برگزار شد مصوب شد: «سازمان ملی استاندارد مکلف است نسبت به استعلامات گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص کاربرد کالا‌های وارده با ذکر ردیف تعرفۀ مشخص، نسبت به پاسخگوئی و تأئید یا عدم تأئید کاربرد کالای مورد استعلام با ردیف تعرفۀ مشخص اقدام نماید.» که بلافاصله این مصوبه از سوی گمرک ایران به گمرکات اجرائی ابلاغ و تأکیدگردید؛ بنابراین هیچ گونه تأخیری از این جهت متوجه سازمان گمرک نبوده و رسوب پیش آمده درخصوص کاغذ‌های دپو شده در گمرکات اجرائی ارتباطی به گمرک ندارد؛ چرا که گمرک بصورت مکرر و متعدد موضوع را پیگیری و حتی در موارد زیادی نسبت به ترخیص کالا‌های اشاره شده بصورت درصدی اقدام نموده، با این وجود، ترخیص کامل اقلام، منوط به تعیین تکلیف در این خصوص (اعلام کاربرد کالا‌های مزبور) شده است.

اعلام میزان واردات کالای همراه مسافر در مناطق آزاد

ارونقی با اشاره به رسوب مقادیر زیادی کاغذ در گمرکات، اضافه کرد: اظهارنامه‌های زیادی متعلق به «کاغذ» در گمرکات اجرائی اظهار شده که با این مشکل مواجه هستند؛ تمامی این اظهارنامه‌ها مفتوح بوده و تشریفات گمرکی آن‌ها انجام شده و صرفاً باید نظریه درخصوص کاربرد این کالا‌ها اعلام تا گمرکات اجرائی نسبت به بررسی‌های تکمیلی اقدام و متعاقباً نسبت به ترخیص این کالا‌ها اقدام گردد. گمرک ایران این آمادگی را دارد که به محض حصول نتیجه درخصوص کاربرد این اقلام، در حداقل زمان ممکن نسبت به انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا اقدام نماید.

معاون امور گمرکی گمرک ایران درخصوص درج خبر دیگری مبنی بر دپوی ۱۰۰۰ کانتینر برنج در گمرک شهید رجائی نیز بیان کرد: با توجه به اینکه اینطور نقل شده که «اختلاف گمرک و سازمان استاندارد مانع از ترخیص ۱۰۰۰ کانتینر کالا از گمرک شده است»، باید گفت در این خصوص هیچگونه اختلافی فیمابین گمرک با سازمان دیگری وجود ندارد. گمرکات اجرائی از جمله گمرک شهیدرجائی بندرعباس وفق مصوبه ستاد تنظیم بازار و در اسرع وقت نسبت به ترخیص برنج‌های دپوشده در بندر شهید رجائی اقدام نموده است. با توجه به اینکه کنترل مجوز‌های قانونی از جمله استاندارد توسط گمرک، قبل از ترخیص کالا الزامی است و سازمان‌های متولی صدور مجوز باید نسبت به بارگذاری مجوز‌های ترخیص صادره در بستر سامانه جامع گمرکی اقدام نمایند و اصولاً تا این مجوز‌های ترخیص به گمرک ارائه نشود، کالا قابلیت ترخیص ندارد و تشریفات گمرکی به پایان نمی‌رسد، گمرکات اجرائی نیز بدون کنترل سیستمی مجوز‌ها نمی‌توانند نسبت به ترخیص کالا اقدام نمایند.

ارونقی گفت: بنابراین، اگر ترخیص قسمتی از برنج‌های دپوشده در بندر شهیدرجائی صورت نگرفته بدلایل مختلف از جمله عدم صدور مجوز‌های قانونی مربوطه بوده که مانع ترخیص این کالا‌ها شده و در این خصوص باید دلیل را از سازمان‌های مربوطه جویا شد.

معاون فنی گمرک ایران افزود: علیرغم ابلاغ مصوبۀ ستاد تنظیم بازار مبنی بر آزاد شدن ترخیص برنج، بیش از ۱۵۰۰ کانتینر برنج در بندر شهید رجائی دپو شده است که قریب به اتفاق این برنج‌ها به گمرک شهیدرجائی اظهار شده اند لیکن باید مجوز استاندارد بصورت سیستمی به گمرک مزبور ارسال شود تا امکان ترخیص این تعداد کانتینر محقق شود.