به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر، سید شمسالدین حسینی در مصاحبهای رادیویی گفت: رویکرد مقام معظم رهبری در رابطه با نامگذاری سال جاری، سبب افزایش اشتغال ملی میشود و در ادامه اگر با افزایش بهرهوری در تولید همراه شود، به کاهش نرخ تورم نیز منجر خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: این روند همچنین سبب افزایش پس‌انداز ملی می شود و وقتی خانوار ایرانی درآمد و قدرت خرید خود را به سمت عرضه کالاهای ایرانی سوق می دهد، این درآمد به نفع تولید و سرمایه گذاری مجدد در اقتصاد کشورمان تجهیز می شود و به گردش درمی‌آید.

وی تصریح کرد: با استقرار این گونه رفتارهای اقتصادی، مازاد درآمدی که خلق می شود به رونق اشتغال و کاهش بیکاری کمک خواهد کرد.

حسینی، افزود: این رفتارها و رویکردها باعثتقویت قدرت چانه‌زنی اقتصاد ایران در نظام بین‌المللی می‌شود و سیلی محکم بر آنهایی خواهد شد که فکر می‌کنند اگر تبادل با اقتصاد ایران را کاهش دهند، اقتصاد ایران تحت فشار قرار می‌گیرد و ایران را از حرکت در مسیر پیشرفت و توسعه بازمی‌دارد.

وی اظهار داشت: خانوارهای ایرانی و مردم ایران اسلامی، با مصرف کالاهای داخلی می‌توانند ضمن افزایش رفاه و اشتغال به کاهش وابستگی به واردات و خارج از کشور کمک کنند، در آن صورت خارجی‌ها نیز در فضای معقول‌تری با ایران رفتار می‌کنند و اگر واقعاً حسن نیت داشته باشند که تاکنون نداشته‌اند، با ایرانی‌ها به طور‌ سنجیده حرف می‌زنند و به جواب‌های ما بیشتر توجه می‌کنند.

حسینی افزود: همه رسانههای گروهی باید با رویکردی هدفمند و هوشمند برای اقتصادیتر شدن رفتارهای مصرف به نفع تولید ملی برنامهریزی کنند.