به گزارش افکارنیوز، فریدون احمدی در گفتگو با مهر با اشاره به نامگذاری سال ۹۱ به عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی گفت: در سال جاری، برای تحقق منویات مقام معظم رهبری باید تولیدکنندگان گرایش بیشتری به سمت تولیدات صادراتمحور داشته باشند و در این راستا باید شبکه بینالمللی بازاریابی برای ارائه رهنمودهایی به صادرکنندگان تشکیل شود تا بتوان حضور قدرتمندی در بازارهای جهانی را در این سال تجربه کرد.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در حقیقت این شبکه در جایگاه یک مجموعه بین‌المللی - تحقیقاتی، افزون بر رصد کردن تحولات مهم بازار می‌تواند ترجیحات و سلایق مشتریان خارجی را به شرکت‌های تولیدی و صادراتی منتقل کند.

وی تصریح کرد: ایجاد یک چتر حمایتی و هدایتی موثر برای تولیدات صنایع نوظهور با ارزش افزوده بالا و صادراتی نیز می‌تواند در افزایش جذابیت‌های این بخش خصوصا برای سرمایه‌گذار غیردولتی تاثیرگذار باشد.

احمدی، تسهیل تامین مالی برای ایجاد شرکت‌های جدید و درحال رشد تولیدی و صادراتی را به عنوان راهکاری مفید برای تقویت بنگاه‌های تولیدی و تجاری برشمرد و خاطرنشان کرد: به طور کلی ترویج و ترقی خلاقیت‌های مورد نیاز در بخش تولید کشور، می‌تواند به برنامه‌های تولید صادرات‌گرا رنگ واقعیت بخشد.

وی افزود: اتخاذ سیاست‌های حمایتی هدفمند برای ارتقای توانمندی دانش و نوآوری صنایع کارخانه‌ای و تولیدات کشور در کنار حمایت و مساعدت از تجاری کردن دارائیهای فکری ایجاد شده در مؤسسات تحقیقات صنعتی کشور نیز از جمله راهکارهای موثر در افزایش توانمندی‌های صنایع داخلی است.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: باید توجه داشته باشیم که استفاده از تجربه کشورها در زمینه نقش آفرینی تحقیق و توسعه در حمایت از تولید و پیشرفت صنعتی می‌تواند باعثشود که راه‌هایی که دیگر کشورها پیش‌تر رفته‌اند و تجربیاتی که کسب شده را مجددا تکرار نکنیم و در وقت و هزینه‌های ملی صرفه‌جویی کنیم. به گفته وی، ضرورت دارد که ارتقاء سیستم نوآوری ملی صنعتی، قابلیت کارآفرینی و آموزشهای پویای صنعتی کشور نیز مدنظر قرار گیرد.

احمدی بر ضرورت اتخاذ سیاست های هدایتی و حمایتی با هدف انگیزه سازی برای بهبود سرمایه‌گذاری در نیروی مورد نیاز صنایع و استفاده از نخبگان و کارآفرینان صنعتی کشور تاکید کرد و گفت: ایجاد بانک اطلاعات شاخص‌ها و نماگرهای مربوط به مدیریت و ظرفیت تولید بصورت یکپارچه در کشور از جمله روش‌هایی است که می‌تواند به برنامه‌ریزی‌ها و اجرا نظم مدیریتی بدهد.

وی در پایان گفت: عدم تمایل شرکتها و موسسات تولیدی کشور به سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه باید مورد عارضهیابی قرار گیرد تا عوامل انگیزشی برای ترغیب مدیران شرکتهای تولیدی و صادراتی به ویژه در مراحل اولیه شروع کسب و کار برای اهمیت دادن به تحقیقات، شناسایی شود.