به گزارش واحد مرکزي خبر به نقل از روابط عمومي بانک مرکزي، ميزان ارز مسافرتي با توجه به مقصد و نحوه سفر به اين شرح است:

* سفرهای هوایی

۱ - به مقصد کشورهای ترکیه، ترکمنستان، کویت، قطر، بحرین و عمان به میزان ۱۰۰۰دلار یا معادل آن به سایر ارزها و یک بار در سال.
۲ - به مقصد کشورهای آذربایجان، ارمنستان، پاکستان، افغانستان، امارات ‌متحده‌ عربی و لبنان به میزان ۴۰۰دلار یا معادل آن به سایر ارزها و یک بار در سال.
۳ - به مقصد کشورهای عراق، سوریه و عربستان ”عمره‌مفرده“به میزان ۴۰۰ دلار یا معادل آن به سایر ارزها و دو نوبت در سال.
۴ - به مقصد سایر کشورها به میزان ۱۵۰۰ دلار یا معادل آن به سایر ارزها و یک بار در سال.

* سفرهای زمینی، ریلی و دریایی

۱ - به مقصد کشورهای عراق، سوریه و عربستان ”عمره‌مفرده“به میزان ۴۰۰ دلار یا معادل آن به سایر ارزها و دو نوبت در سال.
۲ - به مقصد سایر کشورها به میزان ۴۰۰ دلار یا معادل آن به سایر ارزها و یک بار در سال.
خاطر نشان می شود مسافران می‌توانند علاوه بر استفاده از ارز اختصاصی بابت سفرهای ”هوایی“ یا ”زمینی، ریلی و دریایی“ به سایر کشورها در مجموع دو نوبت در سال از ارز مسافرتی‌مربوط به کشورهای عراق، سوریه و عربستان نیز بهره‌مند شوند.
مسافرانی که از دونوبت ارز مسافرتی به مقصد کشورهای عراق، سوریه و عربستان استفاده کرده اند نیز می توانند از ارز مربوط به سایر کشورها به شرح ذکر شده استفاده کنند.
فروش ارز مسافرتی به مقصد عراق(عتبات عالیات) صرفا به زائرانی که با کاروان های تحت پوشش سازمان حج و زیارت اعزام می شود، امکان پذیر خواهد بود.

* نحوه خرید ارز مسافرتی

در مورد سفرهای هوایی همه مسافران می‌توانند با مراجعه به یکی از شعب بانک های ملی ایران، ملت و سامان در سطح شهر با ارائه مدارک مربوط، ارز مسافرتی خود را درخواست و سند حسابداری یا رسید آن را دریافت کنند.
تحویل ارز با ارائه رسید مذکور پس از عبور از گیت خروجی فرودگاه امکان پذیر است.
خرید ارز بابت سفرهای زمینی، ریلی ودریایی در حال حاضر طبق روال گذشته صورت می پذیرد.
توجه به این موارد هم ضروری است:
۱ - فروش ارز مسافرتی به مسافران با سن قانونی کمتر از ۲ سال امکان پذیر نیست و برای سنین ۲ تا ۱۲ سال به میزان ۵۰ درصد مبالغ مورد اشاره خواهد بود.
۲ - فروش ارز مسافرتی به نرخ رسمی صورت می‌گیرد.
۳ - در فروش ارز مسافرتي منظور از سال، سال شمسي تقويمي است . بر اين اساس مسافراني که در هر مقطع زماني از سال۱۳۹۰ از ارز مسافرتي خود استفاده کردهاند از ابتداي سال۱۳۹۱ ميتوانند از ارز مسافرتي جديد خود بهرهمند شوند.