به گزارش افکارنیوز،

  برای خرید واحد مسکونی در سازمان برنامه بسته به موقعیت و سال ساخت باید هزینه‌های متفاوتی پرداخت کرد.

 

 

 
خرید واحد مسکونی در سازمان برنامه چقدر تمام می‌شود؟