به گزارش افکارنیوز،
 تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی ۱۷ دی ماه به شرح زیر است:

موج صعودی بورس در راه است/در راه سردار سلیمانی اقتصاد مقاومتی را تقویت می کنیم/ لمس ۷۰ دلار در بازار نفت

موج صعودی بورس در راه است/در راه سردار سلیمانی اقتصاد مقاومتی را تقویت می کنیم/ لمس ۷۰ دلار در بازار نفت

موج صعودی بورس در راه است/در راه سردار سلیمانی اقتصاد مقاومتی را تقویت می کنیم/ لمس ۷۰ دلار در بازار نفت

موج صعودی بورس در راه است/در راه سردار سلیمانی اقتصاد مقاومتی را تقویت می کنیم/ لمس ۷۰ دلار در بازار نفت

موج صعودی بورس در راه است/در راه سردار سلیمانی اقتصاد مقاومتی را تقویت می کنیم/ لمس ۷۰ دلار در بازار نفت

موج صعودی بورس در راه است/در راه سردار سلیمانی اقتصاد مقاومتی را تقویت می کنیم/ لمس ۷۰ دلار در بازار نفت

موج صعودی بورس در راه است/در راه سردار سلیمانی اقتصاد مقاومتی را تقویت می کنیم/ لمس ۷۰ دلار در بازار نفت

موج صعودی بورس در راه است/در راه سردار سلیمانی اقتصاد مقاومتی را تقویت می کنیم/ لمس ۷۰ دلار در بازار نفت

موج صعودی بورس در راه است/در راه سردار سلیمانی اقتصاد مقاومتی را تقویت می کنیم/ لمس ۷۰ دلار در بازار نفت

موج صعودی بورس در راه است/در راه سردار سلیمانی اقتصاد مقاومتی را تقویت می کنیم/ لمس ۷۰ دلار در بازار نفت