به گزارش افکارنیوز،
 تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی ۲۱ دی ماه به شرح زیر است:

اجازه نوسان قیمت در بازار ارز را نخواهیم داد/ خط جدید ضد انقلاب درباره هواپیمای بوئینگ/قیمت خودرو کاهش می یابد

اجازه نوسان قیمت در بازار ارز را نخواهیم داد/ خط جدید ضد انقلاب درباره هواپیمای بوئینگ/قیمت خودرو کاهش می یابد

اجازه نوسان قیمت در بازار ارز را نخواهیم داد/ خط جدید ضد انقلاب درباره هواپیمای بوئینگ/قیمت خودرو کاهش می یابد

اجازه نوسان قیمت در بازار ارز را نخواهیم داد/ خط جدید ضد انقلاب درباره هواپیمای بوئینگ/قیمت خودرو کاهش می یابد

اجازه نوسان قیمت در بازار ارز را نخواهیم داد/ خط جدید ضد انقلاب درباره هواپیمای بوئینگ/قیمت خودرو کاهش می یابد

اجازه نوسان قیمت در بازار ارز را نخواهیم داد/ خط جدید ضد انقلاب درباره هواپیمای بوئینگ/قیمت خودرو کاهش می یابد

اجازه نوسان قیمت در بازار ارز را نخواهیم داد/ خط جدید ضد انقلاب درباره هواپیمای بوئینگ/قیمت خودرو کاهش می یابد

اجازه نوسان قیمت در بازار ارز را نخواهیم داد/ خط جدید ضد انقلاب درباره هواپیمای بوئینگ/قیمت خودرو کاهش می یابد

اجازه نوسان قیمت در بازار ارز را نخواهیم داد/ خط جدید ضد انقلاب درباره هواپیمای بوئینگ/قیمت خودرو کاهش می یابد

اجازه نوسان قیمت در بازار ارز را نخواهیم داد/ خط جدید ضد انقلاب درباره هواپیمای بوئینگ/قیمت خودرو کاهش می یابد