به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی و به استناد بند (هـ) ماده (۱۰) قانون پولی و بانکی کشور- مصوب ۱۳۵۱ افزایش سرمایه این بانک را تصویب کرد.

با این مصوبه، سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مبلغ بیست و پنج هزار میلیارد ریال (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۵ ) به مبلغ بیست و هشت هزار میلیارد ریال (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۸) ریال افزایش می یابد.