به گزارش افکار نیوز، مهر نوشت: حداقل و حداکثر عیدی کارگران و مشمولان قانون کار طی ۱۵ سال اخیر بر اساس فرمولی است که از سوی مجلس تصویب و تاکنون نیز اجرایی شده است.

۲ برابر حداقل حقوق و حداکثر ۳ برابر آن به شرطی که از مصوبه قانون کار بشتر نشود؛ فرمول روشنی است که برای تعیین میزان عیدی پایان سال کارگران و مشمولان قانون کار در نظر گرفته می شود.

اهمیت این موضوع شفاف بودن و روشن بودن فرمولی است که در تعیین و محاسبه عیدی پایان سال به کار گرفته می شود. بنابراین پس از نشست پایان سال گذشته شورای عالی کار که حداقل دستمزد سال جاری را با افزایش ۱۸ درصدی نسبت به سال گذشته از ۳۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان به ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ تومان رساند، میزان عیدی ۱۲ ماهه امسال نیز قابل محاسبه است.

هرچند برخی از بنگاه ها و واحدها عیدی مصوب شورای عالی کار را به صورت ماهیانه و یا هر ۶ ماه یکبار پرداخت می کنند اما عرفی که در این بخش وجود دارد درصد بالایی از پرداخت ها را به پایان هر سال می کشاند.

بنابراین برای افرادی که در سال جاری از حداقل دستمزد ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ تومانی برخوردار خواهند شد، در پایان سال جاری حداقل ۷۷۹ هزار و ۴۰۰ تومان عیدی و حداکثر نیز ۱ میلیون و ۱۶۹ هزار و ۱۰۰ تومان در نظر گرفته خواهد شد که البته درصدی نیز به عنوان مالیات به صورت معمول از این مبالغ کسر خواهد شد.

برای افرادی هم که در ردیف سایر سطوح مزدی قرار می گیرند و به عبارتی حداقل دستمزد امسال آنها بیش از ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ تومان مصوب شورای عالی کار است نیز ممکن است رقم حداقل عیدی متفاوت باشد ولی در بخش حداکثر عیدی، طبق قانون نمی تواند از ۱ میلیون و ۱۶۹ هزار و ۱۰۰ تومان بیشتر باشد.

جدول ۷ ساله عیدی مشمولان قانون کار(طبق دستمزد مصوب شورای عالی کار)