به گزارش افکارنیوز، مجید هدایت در گفتگو با مهر با اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی گفت: به طور قطع این نامگذاری موجب ایجاد وفاق ملی در راستای اجرای برنامه هماهنگ حمایت از تولید خواهد شد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: ظرف سال های گذشته بارورسازی توان شرکت های داخلی به شدت در دستور کار دولت قرار داشته و تلاش شده تا از تولید کشور حمایت لازم صورت گیرد اما این حمایت ها باید در سال جاری افزایش یابد.

وی با تاکید بر ضرورت توجه به اجرای بند الف اصل ۴۴ قانون اساسی تصریح کرد: برای حمایت از تولید ملی نیازمند یکسری سیاست ها و اقدامات همه جانبه هستیم که یکی از مهمترین آنها فضاسازی برای افزایش توان شرکت های سازنده و خدماتی داخلی است.

هدایت با تاکید بر اهمیت و نقش بومی سازی و انتقال دانش فنی در توسعه کشور، اظهار داشت: اگر بنگاه های صنعتی و تولیدکنندگان داخلی به بومی سازی و انتقال دانش فنی رو آورند نتیجه آن ایجاد ارزش افزوده برای این بنگاه ها خواهد بود که در نهایت به ارتقای جایگاه منطقه ای و بهبود کیفیت خدمات تولید خواهد انجامید.

وی پیش بینی کرد اگر برنامه ریزی ها با موفقیت به سرانجام رسد می توان انتظار داشت کالاهای ایرانی بتواند حرکتی صعودی در بازارهای داخلی و خارجی را تجربه کند.

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت، خاطر نشان کرد: در هدف گذاری های صورت گرفته برای سال های آتی مقرر شده که ایران به جایگاهی شایسته در منطقه دست یابد که در این راستا نامگذاری سال جاری می تواند گامی در تحقق این هدف باشد.

رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با تاکید بر اینکه بخش خصوصی، دولت و مردم در تحقق برنامه های سال جاری سهم مهمی دارند، گفت: نباید تصور شود که حمایت از تولید ملی تنها وظیفه وزارت صنعت معدن و تجارت است چرا که اهداف آن تمامی کشور را در بر می گیرد و نقش مردم نیز در این مسیر حائز توجه و اهمیت است.