به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر، عبدالعلی صاحب محمدی گفت: پس از تولید موتور ملی لکوموتیو در سال گذشته، امسال اولین لکوموتیو تولید داخل کشور وارد ناوگان ریلی می شود.

مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به اینکه کارخانه تولید اختصاصی لکوموتیو در کرج قرار دارد، افزود: قرار است ۱۵۰ لکوموتیو در این واحد تولید شود.

صاحب محمدی، تصریح کرد: دانش تولید لکوموتیو تنها در اختیار چند کشور است و تولید لکوموتیوهای داخلی بر اساس همکاری مشترک یک شرکت ایرانی و طرف آلمانی است که ۵۰ درصد آن توسط متخصصان داخلی تولید می‌شود.

وی با تاکید بر این که سیاست راه آهن مبنی برحمایت از تولید کنندگان داخلی است، تاکید کرد: در حال حاضر بسیاری از قطعات مورد نیاز و حتی بازسازی واگن ها در داخل کشور و توسط متخصصان داخلی انجام می شود.