به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی در نمابری، اظهارات ریاحی وکیل متهمان فساد مالی مبنی بر اینکه "وزیر اقتصاد مهآفرید را بزرگمرد اقتصاد معرفی کرده بود" را کذب اعلام کرد.

روابط عمومی وزارت اقتصاد تصریح کرده است که "وزیر امور اقتصادی و دارایی در سخنان خود در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی اشارتی غیرمستقیم مبنی بر معرفی شخص نامبرده به عنوان یک صنعتگر برجسته از سوی دیگران داشتهاند که متأسفانه مطالب جلسه غیرعلنی، بر خلاف قانون از سوی برخی آنهم به صورت تحریفشده نقل شده است، لذا صراحتاً اظهارات فوق تکذیب میشود."