به گزارش افکارنیوز،

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی ۲۶ دی ماه به شرح زیر است:

افزایش قیمت خودروها ناشی از نوسانات بازار ارز است/سرخابی ها در بن بست واگذاری/تداوم رکورد شکنی شاخص بورس

افزایش قیمت خودروها ناشی از نوسانات بازار ارز است/سرخابی ها در بن بست واگذاری/تداوم رکورد شکنی شاخص بورس

افزایش قیمت خودروها ناشی از نوسانات بازار ارز است/سرخابی ها در بن بست واگذاری/تداوم رکورد شکنی شاخص بورس

افزایش قیمت خودروها ناشی از نوسانات بازار ارز است/سرخابی ها در بن بست واگذاری/تداوم رکورد شکنی شاخص بورس

افزایش قیمت خودروها ناشی از نوسانات بازار ارز است/سرخابی ها در بن بست واگذاری/تداوم رکورد شکنی شاخص بورس

افزایش قیمت خودروها ناشی از نوسانات بازار ارز است/سرخابی ها در بن بست واگذاری/تداوم رکورد شکنی شاخص بورس

عناوین اخبار روزنامه دنیای اقتصاد در روز پنجشنبه ۲۶ دی :