برای خرید واحد مسکونی در تهرانپارس بسته به سال ساخت و متراژ باید هزینه‌های متفاوتی پرداخت کرد.

 

 
خرید آپارتمان در منطقه تهرانپارس چقدر تمام می‌شود؟