برای خرید آپارتمان در صادقیه بسته به متراژ آن باید هزینه‌های مختلفی پرداخت کرد که در جدول زیر به برخی از آنها اشاره شده است.

 

 

برای خرید آپارتمان در صادقیه چقدر باید پرداخت کرد؟