سرویس اقتصادی افکار نیوز - جعفر قادری در گفتگو با خبرنگار اقتصادی افکار نیوز با بیان اینکه بودجه سال نیز مانند سال گذشته متکی به درآمدهای نفتی می باشد گفت: اطلاعات داده شده ازسوی دولت در خصوص کاهش در آمدهای نفتی نسبت به سال گذشته نادرست و چنین چیزی در بودجه وجود نداشت.
وی ادامه داد: ازسوی دیگر دولت در این بودجه چند مسله مهم از جمله هدفمند کردن یارانه ها و بودجه واگذاری را ذکر نکرده وهمین امر عملا بودجه را نسبت به سال گذشته افزایش داده است.

به گزارش افکار نیوز، نماینده شیراز با اشاره به اینکه قدر مطلق وابستگی منابع نفتی در بودجه سال ۹۱ نسبت به سال گذشته افزایش یافته است گفت: در سال گذشته هر بشکه نفت ۸۱ دلار به فروش می رفت در حالی که امسال ۸۵ دلار به فروش می رسد و از سوی دیگر افزایش نرخ ارز نیز موجب افزایش میزان درآمدهای نفتی و بیشتر شدن وابستگی بودجه به نفت شده است.

عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس با بیان اینکه بودجه امسال نیز مانند سال گذشته با کسری درآمد مواجه خواهد شد گفت: امسال نیز برای جبران هزنیه های جاری کشور مجبور خواهیم شد از هزینه ای عمرانی کشور کم کنیم.
وی تصریح کرد: در سال گذشته تنها ۶۵ درصد از اعتبارات به پروژه های عمرانی تخصیص داده شد که همین امر موجب عدم پیشرفت پروژه های عمرانی کشور شد.

۵ تخلف واضح در بودجه سال ۹۱ به چشم می خورد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در ادامه از ۵ تخلف دولت در عدم درج درآمدها و هزینه‌ها در لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ خبر داد و نامشخص بودن درآمدها و هزینه‌کردهای قانون هدفمندی یارانه ها و نامشخص بودن وضعیت درآمدهای صندوق توسعه ملی و واگذاری‌های اصل ۴۴ را از این جمله برشمرد.

وی با اشاره به اینکه ۵ تخلف دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ وجود دارد گفت: دولت درآمد مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ها که یک بخش آن باید در بودجه عمومی دولت بیاید و بخش دیگر در بخش بودجه شرکت‌های دولتی، در لایحه بودجه ۱۳۹۱ نیاورده است.

نماینده شیراز در آدمه توضیح داد: در لایحه بودجه سال ۹۱ سهم عوارض شهرداری‌ها بر مبنای قیمت بنزین ۱۰۰ تومان در نظر گرفته شده است اما براساس قانون باید عوارض شهرداری‌ها طبق آخرین تغییرات قیمت بنزین محاسبه شود.

قادری در ادامه اظهار داشت: دولت در لایحه بودجه مقرر کرده مالیات حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز گردد تا این مالیات میان مردم توزیع شود، این در حالی است که براساس قانون مالیات باید به دولت اختصاص یابد.
قادری خاطر نشان کرد: چنین مسائل و کسری های بودجه سال ۹۱ نشان گر واقعی ارائه نشدن آن از سوی مسئولان دولتی است.