ایرج رهبر در پاسخ به این پرسش که آیا طبق گفته مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران قرار است واحدهای نیمه‌تمام انبوه‌سازان در تهران در قالب طرح ملی مسکن عرضه شود، اظهار کرد:‌ چنین موضوعی مطرح نبوده، اما قرار است هفته آینده تفاهم‌نامه‌ای را با وزارت راه و شهرسازی امضا کنیم.

اخبار اقتصادی- وی ادامه داد: بر این اساس ساخت تعدادی واحد مسکن در طرح ملی را انبوه‌سازان استان تهران انجام می‌دهند.

وی در پاسخ به این پرسش که قرار است چه تعداد واحد مسکونی در قالب طرح ملی مسکن توسط انبوه‌سازان ساخته شود، گفت:درخواست اولیه ما ساخت 50 هزار واحد در سطح استان تهران ازجمله در تهرانسر است که البته این تعداد ظرفیت افزایش بیش از این رقم را نیز دارد.

نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران تأکید کرد: در این مرحله فعلاً برای ساخت طرح ملی مسکن در استان تهران توسط انبوه‌سازان توافق شده است. در خصوص پروژه‌های نیمه‌تمام اگر شرایط مناسب باشد این احتمال وجود دارد تا انبوه‌سازان این واحدها را در قالب طرح مذکور عرضه کنند.