آنچه در زیر می‌آید قیمت روز انواع خودروهای میلیاردی در سطح بازار پایتخت طی بهمن ماه ۹۸ است که ممکن است تا ۵ درصد در مناطق مختلف تهران دارای نوسان باشد.

 

 

 

 

 

میلیاردی